Vanaf 1 juni 2018 heeft de HSVA een nieuw dagelijks bestuur.

Voorzitter: dhr. O. de Kok

secretaris : mw. S. Schneider

Penningmeester: dhr. A van Brakel